Den opprinnelige klubben med navn Lakselv ungdomsskolens idrettslag, svømmegruppa, ble stiftet i
begynnelsen av oktober 1964 og litt om klubbens historie finner du her.

Da klubben så sitt lys høsten 1964 besto svømmegruppa av 45 medlemmer. Svømmegruppa var i regi
av skolen og dette førte med seg at alle som ville skulle ha muligheten til å drive svømming.
Skoleidrettslaget ved Lakselv ungdomsskole ble tatt opp i Norges Idrettsforbund og Finnmark
Idrettskrets den 16. september 1964. Lakselv skoleidrettslag, svømmegruppa ble tatt opp av Norges
Svømmeforbund den 18.04.69. Svømmegruppa ble dannet på et tidspunkt da det ble satset spesielt på svømmesporten i hele landet. Svømmegruppa blir til svømmeklubben Ottar.

Det var forøvrig naboklubben, Lakselv Idrettslag (L.I.L) som kom med forslag om å slå sammen
Lakselv Skoleidrettslag og L.I.L . Dette førte til at svømmegruppa Ottar ble dannet. Gruppa gled over
til å bli en ren svømmeklubb og SK Ottar ble dannet i 1971.

Siden skulle det gå hele 9 år før navnet ble Ottar ble skiftet ut til fordel for Lakselv Svømmeklubb
(LSK). Grunnen til det var at det ville være lettere for andre klubber både i fylket og utenfor å se hvor
i landet vi kom fra. Navnet Ottar ble fornyet med Lakselv Svømmeklubb 15. februar 1980 etter
godkjenning fra Norges Idrettsforbund.

I dag har Lakselv Svømmeklubb vokst fra å være 45 medlemmer til å være en klubb med ca 180
medlemmer. Det er 12 trenere som går ulønnet i bassenget, fordelt på svømmeopplæring,
konkurransesvømmerne og rekrutt, babysvømming, familiebading og mosjonisttrening for klubbens
voksne medlemmer.

Lakselv Svømmeklubb har hatt gratis leie av lokaler helt til Storhallen kom til Lakselv i 1996. Som en
følge av Storhallprosjektet ble PIAS dannet. For å kunne finansiere prosjektet begynte PIAS å ta
betalt for all leie av lokaler, noe som selvfølgelig fikk følger for økonomien til LSK og treningstidene til
utøverne.

Om LSK
Lakselv Svømmeklubb ble stiftet i 1964, og har gjennom tidene trent opp gode svømmere og bygd
opp et trivelig og inkluderende svømme- miljø. Klubben har vær t en stor del av svømme- miljøet i
Finnmark.

Det har også vært mye motgang for oss. Vi har hatt et basseng som ikke har vært åpent, og har
derfor blitt tvunget til å tenke alternativt. Ved hjelp av våre dyktige trenere og svømmere med stå-
på-vilje og engasjement, har vi over- levd det og står nå med et nytt og godt basseng. Vi er nå på tur
opp til topps igjen og klare, med dørene åpne, for å ta imot nye medlemmer!
Hvem passer svømmeklubben for?

Klubben vår er åpen for alle som måtte ønske å drive med trening/mosjon i bassenget. Svømming er
en perfekt idrett for alle og enhver da det ikke gir noen belastningsskader og alle har muligheten til å
bevege seg fritt.