Æresmedlem er klubbens høyeste utmerkelse og utnevnes kun i helt spesielle tilfeller.

Æresmedlemskap tilfaller den
– Som i en årrekke har vist stort engasjement for klubben.
– Som i en årrekke har arbeidet utrettelig for klubben gjennom styre, tillitsverv
eller dugnadsarbeid.

Æresmedlemskapet er livsvarig, og gir innehaveren alle rettigheter i klubben.
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben.
Forslag til æresmedlem forelegges styret og styret må stå enstemmig bak
utnevnelsen.
Æresmedlem utnevnes på klubbens årsmøte.

Æresmedlem i Lakselv Svømmeklubb er
Judith Nilsen
Idar Hansen
Rolf Johansen
Oddbjørn Karlsen
Eli Richardsen
Per Markussen
Steinar Persen